werkpunten

WERKPUNTEN


Wanneer we keuzes maken, die niet in lijn liggen met wie we zijn, botsen we vroeg of laat tegen de dingen aan. Bij ieder van ons uit zich dit op een andere manier.


Er bestaan eenvoudige methodes om te achterhalen hoe we terug tot onze kern kunnen komen.


Herontdekken wie je bent en welke keuzes juist voor je zijn.


Waar merk jij dat er bij jou actie mag ondernomen worden?