vermoeidheid

VERMOEIDHEID


We spreken hier niet over de vermoeidheid door een nacht te weinig te slapen, of gedurende de dag teveel te hebben gedaan.


Nee, we spreken over de vermoeidheid zonder aanwijsbare reden. Een bijna constante vermoeidheid.



Als jij dit herkent, dan is het interessant om samen te gaan bekijken waar jou energie precies verloren gaat of waarom ze niet kan worden aangevuld.